Samo Simetinger

Samo Simetinger

Samo Simetinger

Samo Simetinger, uni.dipl. inž. strojništva

Delo, ki ga opravlja: direktor CABLEX-M

Dodatne dejavnosti: pevec moškega pevskega zbora Vres.