Spoštovani občani!

Neodvisno listo Delamo za občino Prevalje smo oblikovali pred štirimi leti in vaše zaupanje v ljudi, ki smo listo sestavljali, je bilo veliko.  V občinski svet smo dobili 2 mesti, sodelovali smo tudi  v različnih odborih in komisijah. Program, ki smo si ga zastavili, smo vedno zagovarjali , vaše predloge in pobude, ki ste nam jih posredovali,  pa izpostavili.

Upamo, da ste bili z našim delom zadovoljni in da boste našo listo podprli tudi na letošnjih volitvah.

Naš simbol ostaja isti − ČEBELA, KI NIKOLI NE DELA ZASE. Tudi člani naše liste smo delavni in pošteni ljudje, ki veliko svojega prostega časa namenimo  prostovoljnemu delu na različnih področjih. Prihajamo iz različnih območij občine Prevalje in pokrivamo različna strokovna področja.  Program smo naravnali v prid občanom in ga bomo dopolnjevali in sooblikovali  tudi z vašimi željami.

Želimo, da bi občinski svet, ki je najvišji organ občine, sestavljali  ljudje, katerih življenje temelji na pozitivnih vrednotah. V teh vrednotah se kažejo naši cilji, ki odsevajo naš kulturni in duhovni razvoj: delavnost, resnica, varnost, enakost, poštenost, kultura, zdravje, znanje, ustvarjanje, red.

Prepričani smo, da ste naše delo opazili in da ste nas spoznali kot ljudi, katerim lahko zaupate.

Ne menjamo barv, ne menjamo strank, smo preprosto občani, ki želimo s poštenostjo in delom še izboljšati življenje v naši lepi občini PREVALJE.

Upamo, da nas boste podprli, da bomo lahko naše skupne ideje in zamisli tudi uresničili.

ČEBELA NE DELA ZASE.

TUDI VSI ČLANI LISTE SMO DELALI, DELAMO IN BOMO DELALI ZA LEPŠE IN BOLJŠE ŽIVLJENJE V NAŠI OBČINI PREVALJE.

Nagovor