Metka Naveršnik

Metka Naveršnik

Metka Naveršnik

Metka Naveršnik, uni.dipl.ekon., državna notranja revizorka 

Delo, ki ga opravlja: finančno-računovodski vodja

Dodatne dejavnosti:  izvaja notranjo revizijo v javnem sektorju (z nazivom državna notranja revizorka),  članica sveta zavoda Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, članica sveta zavoda Koroške lekarne, članica Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenj Gradec, svetnica Občine Prevalje, predsednica odbora za družbene dejavnosti Občine Prevalje.