Marjeta Jezernik

Marjeta Jezernik, profesorica razrednega pouka

Delo, ki ga opravlja: učiteljica razrednega pouka

Dodatne dejavnosti: aktivna članica Društva Bravo – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami in vodja podružnice v Slovenj Gradcu. Sodeluje v projektih, ki se zavzemajo za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole.