Jože Mandl

Jože Mandl

Jože Mandl

Jože Mandl, inž. strojništva

Delo, ki ga opravlja: učitelj klavirske in diatonične harmonike