Metka Naveršnik

Metka Naveršnik, uni.dipl.ekon., državna notranja revizorka  Delo, ki ga opravlja: finančno-računovodski vodja Dodatne dejavnosti:  izvaja notranjo revizijo v javnem sektorju (z nazivom državna notranja revizorka),  članica sveta zavoda Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, članica sveta zavoda Koroške lekarne, članica Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenj Gradec, svetnica Občine Prevalje, predsednica odbora za družbene dejavnosti Občine Prevalje.

Marjeta Jezernik

Marjeta Jezernik, profesorica razrednega pouka Delo, ki ga opravlja: učiteljica razrednega pouka Dodatne dejavnosti: aktivna članica Društva Bravo – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami in vodja podružnice v Slovenj Gradcu. Sodeluje v projektih, ki se zavzemajo za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole.

Jože Kert

Jože Kert, inž. kem. tehnologije Delo, ki ga opravlja: upokojenec Dodatne dejavnosti: izjemno ustvarjalen kulturni delavec, ki je s številnimi idejami in projekti  dvignil Prevalje med (naj)pomembnejša slovenska kulturna mesta. Kot zelo sposoben organizator je na Prevaljah uspel izpeljati številne koncerte, festivalne večere, likovne razstave, … Je idejni ustanovitelj in je bil prvi dirigent Moškega pevskega 

Continue Reading →

Maks Paradiž

Maks Paradiž, komercialist Delo, ki ga opravlja: upokojenec Dodatne dejavnosti: vsestransko aktiven Prevaljčan, ki je s svojim delom na različnih področjih zaznamoval in obogatil življenje na Prevaljah. Za svoje vsebinsko bogato  in ustvarjalno delo je prejel naziv ČASTNI OBČAN OBČINE PREVALJE.

Samo Simetinger

Samo Simetinger, uni.dipl. inž. strojništva Delo, ki ga opravlja: direktor CABLEX-M Dodatne dejavnosti: pevec moškega pevskega zbora Vres.

Jože Mandl

Jože Mandl, inž. strojništva Delo, ki ga opravlja: učitelj klavirske in diatonične harmonike

Rudolf Vogel

Rudolf Vogel, strojni tehnik Delo, ki ga opravlja: delo v logistiki Dodatne dejavnosti: predsednik Čebelarskega društva Prevalje, član nadzornega odbora Sadjarskega društva Mežiške doline.

Suzana Fajmut Štrucl

Suzana Fajmut Štrucl, mag. podjetništva, dipl. ing. geologije Delo, ki ga opravlja: direktorica Podzemlja Pece d.o.o.

Uroš Kresnik

Uroš Kresnik, mag.phil. Delo, ki ga opravlja: profesor nemškega jezika, prevajalec Dodatne dejavnosti: izobraževanje odraslih, prevajanje, kosikutivno in simultano prevajanje, strateška komunikacija, mednarodno mreženje, marketing, vodja kolesarske sekcije Kolovrat pri ŠD Leše, učitelj smučanja IVSI, član KAK Ravne na Koroškem …